Main content

Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

Route naar vergoede ernstige enkelvoudige dyslexiezorg

In de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen heeft vanaf 2018 een wijziging plaatsgevonden in de toeleiding naar diagnostiek en behandeling van EED. Samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat Past’ neemt de organisatorische verantwoordelijkheden van de drie gemeenten over. De pilot: “EED in de regio – naar een integrale aanpak” is op 1 januari 2018 gestart.
Dat betekent dat alle kinderen tussen de 7 en 12 jaar (soms 13 jaar als het kind nog op de basisschool zit) die in Maassluis, Schiedam of Vlaardingen wonen en in aanmerking willen komen voor de vergoede dyslexiezorg, sinds 11 juni 2018, aangemeld worden bij de poortwachter(s). Voor de duidelijkheid: dit geldt dus ook voor kinderen die in Maassluis, Schiedam of Vlaardingen wonen, maar buiten deze gemeenten naar school gaan.

In de informatiemap staat de route uitgebreid beschreven. In deze Infographic wordt de route in beeld uitgelegd.

Voor de aanmelding dient onder andere de vragenlijst voor ouders/verzorgers te worden ingevuld en het leerlingdossier.

Update aanmelding EED (feb 2021)

Update aanmelding EED (juni 2020)

 

Dyslexie nazorgprotocol

Het dyslexie nazorgprotocol is een handreiking voor leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders en leesspecialisten in het onderwijs. Het doel van het protocol is om leerlingen met vastgestelde EED zo goed mogelijk te ondersteunen op het gebied van lezen en/of spelling tijdens en nadat de behandeling/begeleiding door gespecialiseerde instanties  is gestopt. Ook leerlingen met dyslexie welke niet aan alle criteria voor EED voldoen, kunnen baat hebben bij deze aanpassingen in het onderwijs.