Main content

Arrangementen

Ondersteunings-arrangementen

Een ondersteuningsarrangement is een geheel van afspraken, middelen en voorzieningen waarmee een leerling op een lesplek ondersteund wordt. Een arrangement kan plaatsvinden binnen of naast de reguliere school, maar ook op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Naast individuele arrangementen kennen we ook groeps- en schoolarrangementen.

Het ondersteuningsteam op de school speelt een belangrijke rol. Zij ontwikkelen de arrangementen of stellen ze samen en doen de aanvraag bij het samenwerkingsverband. Het gaat bijvoorbeeld om extra inzet van mensen, speciale (fysieke) voorzieningen op school en in uitzonderingsgevallen speciale leermiddelen. Een training op de school van de leerling behoort ook tot de mogelijkheden. 
De ondersteuning kan licht en/of kortdurend van aard zijn, maar ook zwaar en/of langdurig.

Het aangevraagde ondersteuningsarrangement wordt getoetst aan de volgende criteria

Voor het aanvragen van een ondersteuningsarrangement is er een stappenplan gemaakt. Deze is te vinden onder Kennisbank. 

Het ondersteuningsarrangement dient ook geëvalueerd te worden. De leidraad hiervoor is ook te vinden onder Kennisbank.