Main content

Welkom bij nieuws en jaarplanning

Up-to-date met onderwijsdatpast.info

Onderwijs dat past houdt u graag op de hoogte met nieuws en evenementen.

In de jaarplanning vindt u per maand de geplande activiteiten en evenementen.

Ondersteuningsplan 2023-2027

In het Ondersteuningsplan is te lezen hoe we het gezamenlijke doel willen bereiken.

Het doel voor de komende vier jaar van alle partners van het SWV is dat elk kind zoveel mogelijk op een school thuisnabij het onderwijs kan krijgen dat bij hem past: zoveel mogelijk in de eigen wijk of woonplaats.

Klik hier voor het Ondersteuningsplan 2023-2027

Lees meer