Main content

Basisondersteuning

Wat van iedere school verwacht mag worden

Leerlingen op basisscholen mogen verwachten dat de school goede ondersteuning kan bieden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van ondersteuning: basisondersteuning en extra ondersteuning.

De basisondersteuning is een afspraak waarin de minimale ondersteuning wordt omschreven die voor alle scholen geldt. Ouders, leerlingen en teamleden mogen dus verwachten dat tenminste aan deze ‘kwaliteit’ wordt voldaan.

De regie en uitvoering hiervan valt onder het schoolbestuur en bestaat uit preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de basisstructuur van de scholen worden uitgevoerd. Ook in samenwerking met ketenpartners. De basisondersteuning is voor alle leerlingen die op onze scholen zitten in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maasluis. Vanuit de overheid wordt een nieuwe norm ingezet voor de basisondersteuning en tot die tijd houden we aan onze afspraken.

Wilt u meer lezen over de afspraken die we binnen ons samenwerkingsverband hebben gemaakt? 

Afspraken