Main content

Extra ondersteuning

Arrangementen voor de individuele leerling

De extra ondersteuning overstijgt de basisondersteuning en wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. De ondersteuning wordt binnen de school gerealiseerd, al dan niet met behulp van middelen, menskracht of expertise van buiten de school. Arrangementen kunnen licht en/of kortdurend van aard zijn, maar ook  zwaar en/of langdurig.

Het samenwerkingsverband heeft een goed overzicht van de mogelijkheden tot extra ondersteuning op de diverse basisscholen. Zo kunnen we  aangeven welke arrangementen door welke school aangeboden kunnen worden. Voor informatie hierover  kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband. Tevens kunnen ouders, leerkrachten en belanghebbenden zich altijd wenden tot het ondersteuningsteam op de eigen school. Wij helpen u graag met vragen over de mogelijkheden voor extra ondersteuning voor een leerling!

Ook op het internet is informatie beschikbaar. De ondersteuningsprofielen van de meeste scholen zijn via links op deze site in te zien. Tevens vindt u informatie op de website van de scholen zelf.