Main content

Hoogbegaafdheid

De vakgroep Hoogbegaafdheid biedt ondersteuning aan alle scholen om de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen te optimaliseren.

Vacature Vakgroep HB

Aanbeveling signaleringsinstrument HB’ Binnen het Samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past (SWV ODP) is op samenwerkingsverband niveau de vakgroep HB (Hoogbegaafdheid) opgezet.
Dit is een vakgroep met HB-specialisten die door alle scholen binnen het SWV ingezet kan worden ingezet ter ondersteuning van de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in de school en in de klas.De missie van deze vakgroep is ervoor zorgen dat alle scholen binnen het SWV het hele proces van signalering tot uitvoering van de basisondersteuning HB volledig zelf kunnen.

Om deze missie te verwezenlijken heeft de vakgroep HB de volgende taken:

1. Scholen met een leerling die potentieel hoogbegaafd is (dit komt naar voren uit een vorm van signalering), kunnen de Helpdesk HB inschakelen. De HB-specialisten gaan in gesprek met school over een specifieke leerling en geven (praktische) hulp en advies over hoe de leerling op de juiste manier te begeleiden.

2 .De HB-specialisten geven elk les aan BovenBestuurlijke Plusklassen (BBP), die op verschillende locaties in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn gehuisvest en waar hoogbegaafde leerlingen één dag per week van verschillende scholen binnen het voedingsgebied van die locatie bij elkaar komen en met gelijkgestemden op een andere manier onderwijs volgen. Op de andere vier dagen volgt de leerling een aangepast programma op de stamschool waar de HB-specialist van de BBP bij betrokken is en de school waar nodig ondersteunt.

3. Vanuit de vakgroep HB worden per voedingsgebied meerdere keren per jaar Intervisiebijeenkomsten HB georganiseerd waar alle teamleden van alle scholen binnen het voedingsgebied aan deel kunnen nemen om kennis uit te wisselen en informatie in te winnen bij de HB-specialisten.

Maar welke kinderen komen hier nu voor in aanmerking? Wat bedoelt de vakgroep HB met ‘hoogbegaafdheid’ en welke kinderen kunnen worden aangemeld bij de Helpdesk of komen in aanmerking voor de BBPlusklas? Hier kunt u meer lezen over de gehanteerde definitie en de doelgroep.

Aanvullend kunt u hieronder meer informatie vinden over specifieke onderwerpen waar de vakgroep HB zich mee bezig houdt:
(onderwerpen zullen steeds aangevuld worden)

Aanbevelingen signaleringsprocedure HB

Signaleringsinstrument HB

DHH  signaleringsinstrument