Main content

Ondersteuningsteam

Actief op alle scholen

Het ondersteuningsteam op school is een deskundig team dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben. Alle reguliere basisscholen in onze regio werken met een ondersteuningsteam.

Wanneer een leerling op de eigen basisschool meer nodig heeft dan het ‘reguliere’ aanbod, gaat de school met de ouder (en leerling wanneer mogelijk en gewenst) in overleg. Meestal is dit een overleg met de leerkracht en de intern begeleider van de basisschool. In de meeste gevallen leidt dat tot een oplossing, waardoor de leerling goed begeleid en ondersteund kan worden. Soms is advies van andere deskundigen nodig. De leerling kan dan besproken worden in het ondersteuningsteam van de school.

Het ondersteuningsteam komt regelmatig bijeen en heeft veel bevoegdheden. Het team kan besluiten nemen over de ondersteuningsarrangementen en adviseert bijvoorbeeld over het afnemen van testen.

Wilt u meer lezen over de samenstelling en bevoegdheden van het ondersteuningsteam (OT)?
 

Samenstelling en bevoegdheden OT