Main content

Ondersteuningsteam

Actief op alle scholen

Het ondersteuningsteam op school is een deskundig team dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben. Alle reguliere basisscholen in onze regio werken met een ondersteuningsteam.

Elke leerling krijgt vanuit de basisondersteuning van de school een passend aanbod ten aanzien van verschillende leer- en ontwikkelingsgebieden. Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan school vanuit de basisondersteuning kan bieden.

De school dient in dat geval een hulpvraag in bij SWV Onderwijs Dat Past. Dit gebeurt middels ons digitale aanmeldsysteem OnderwijsTransparant. Uiteraard nadat ouders inzage hebben gehad in dossier en akkoord gaan met gegevensoverdracht.

Elke school heeft ongeveer 6 keer per jaar overleg met externen over de ingediende hulpvraag in het Vooroverleg Ondersteuningsteam (VOT). Deze externen zijn: een medewerker van het samenwerkingsverband, de jeugdondersteuner op school en de jeugdverpleegkundige van het CJG.

Ouders krijgen via de school altijd een terugkoppeling van hetgeen in het VOT besproken is. In de meeste gevallen kan een school met de interventies van de VOT-leden weer verder, maar soms moet er iets anders georganiseerd worden.

We bespreken de leerling dan in het Ondersteuningsteam van de school. Voor een overleg in het Ondersteuningsteam worden alle relevante betrokkenen rondom een leerling uitgenodigd. Ouders zijn een belangrijke partner aan deze tafel. Het ondersteuningsteam kan besluiten nemen rondom arrangementen en verwijzingen.

Wilt u meer lezen over de samenstelling en bevoegdheden van het ondersteuningsteam (OT)?

Samenstelling en bevoegdheden OT