Main content

Onderwijs buiten de regio

Regio Rotterdam/Rijnmond

Voor leerlingen die langdurig ziek zijn, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen die psychiatrische behandeling nodig hebben, zijn er binnen onze eigen regio op dit moment minder mogelijkheden. Om deze leerlingen toch een goede plek aan te kunnen bieden, hebben we afspraken gemaakt met gespecialiseerde instituten in de grotere regio Rotterdam/Rijnmond.

We onderzoeken of het mogelijk is om de lesplekken in onze eigen regio te organiseren en bespreken dit in het ambtelijk overleg. Vooralsnog kopen we voor de genoemde groep leerlingen lesplekken in bij genoemde instituten.

Ook voor deze leerlingen helpen wij u graag met het vinden van een geschikte lesplek. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.