Main content

SBO

Speciaal basisonderwijs

Procedure toelating
Voor toelating tot het speciaal basisonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

Deze wordt, nadat het advies in het ondersteuningsteam is geformuleerd aangevraagd in Onderwijs Transparant (zie onder Toelaatbaarheidsverklaring).

Een toelaatbaarheidsverklaring, hoe verder?
Hiermee kunnen de ouders, eventueel in overleg met de basisschool, op zoek gaan naar een geschikte school voor speciaal basisonderwijs in de omgeving. Deze school informeert de ouders over de werkwijze binnen de school en de plaatsingsmogelijkheden. De plaatsingsdatum wordt vastgesteld in overleg met de ouders en de scholen.

De speciale basisscholen in ons samenwerkingsverband zijn:
De Parasol in Maassluis
Kameleon in Vlaardingen
De Poldervaart in Schiedam