Main content

Specialistische leesbehandeling (SLB)

wat is SLB en het stappenplan (jan 2022)

Als er gedacht wordt aan leesproblemen bij een leerling kan er specialistische leesbehandeling (SLB) worden aangevraagd.
De procedure hiervoor is dat in het VOT wordt geïnventariseerd of alle juiste stappen in het leesproces zijn genomen en of de aanvraag in gang gezet kan worden. Als hieruit blijkt dat SLB nodig is, kan de aanvraag in gang gezet worden. Via het OT traject in Onderwijs Transparant kan er aangemeld worden.

Bekijk deze vlog om te zien hoe SLB er in de praktijk uitziet

Vragen over nieuwe aanmeldingen SLB:
Deze kunnen gesteld worden aan de SLB'er die aan de wijk is verbonden. Hier is het overzicht.   

SLB in tijden van corona

klik hier voor tips en artikelen

Foto van het team van specialistische leesbegeleiders !