Main content

Specialistische leesbehandeling (SLB)

bekijk deze vlog over hoe SLB in de praktijk er uit ziet

Als er gedacht wordt aan leesproblemen bij een leerling kan er specialistische leesbehandeling (SLB) worden aangevraagd.
De procedure hiervoor is dat in het VOT wordt geïnventariseerd of alle juiste stappen in het leesproces zijn genomen en of de aanvraag in gang gezet kan worden. Als hieruit blijkt dat SLB nodig is, kan de aanvraag in gang gezet worden. Via het OT traject in Onderwijs Transparant kan er aangemeld worden.

Info over inzet SLB

Aanmeldformulier aanvraag SLB (versie mei 2020)

Vragen over nieuwe aanmeldingen SLB:

​Sandra van Leeuwen                                                 s.vanleeuwen@primoschiedam.nl

Helpdesk SLB: 

Het team van specialistische leesbegeleiders !

Schiedam:
Monique Lagendijk     ma t/m vrij                             m.lagendijk@primoschiedam.nl
​Brigitte Lansbergen    ma t/m woe                           brigittelansbergenslb@siko.nl

Vlaardingen:
Myrthe Klont               ma- en vrij ocht                      m.klont@wijzer.nu
Aukje Verheij              do mid en vrij ocht                 a.verheij@wijzer.nu
Wendy Brobbel           vrijdag                                     w.brobbel@bavincknet.nl

Maassluis:
Caroline Kester           ma, di en do                           c.kester@un1ek.nl

SLB in tijden van en na corona

*Brief aan IB-ers met adviezen voor lezen groep 3 en 4 tot de zomervakantie (26 mei 2020 )

*artikel over het leesonderwijs na de periode van thuisonderwijs

*Hoe herstart je jouw leesonderwijs? Zie informatie in onderstaande links naar twee blogs van onderwijsadviseur Karin van de Mortel.

https://www.onderwijsadviseurs.com/post/de-start-van-de-herstart  

https://www.onderwijsadviseurs.com/post/de-start-van-de-herstart-deel-ii-gebruik-een-running-record

*Brief SLB voor intern begeleiders (dd 22-04-2020)

*Brief voor intern begeleiders rondom coronamaatregelen SLB (dd 03-04-2020)

*Brief SLB voor ouders (dd 22-04-2020)

*Brief voor ouders  met tips en links voor thuis (dd 17-03-2020)

e-book Al is het maar 10 minuten   * Leesmeter Marant

*Leesbingo   * Leesbingo Lente    * Leesbingo Zwijsen

Voor andere tips en ideeën (voor bewegen bijvoorbeeld) kijk ook hier