Main content

Stappenplan SLB aanmelding

versie 09-2023

Stappenplan aanmelding SLB

 1. Invullen aanvraagformulier SLB.
 2. Uploaden in Onderwijs Transparant van onderstaande documenten in het VOT-traject bij aanvraag consult en in het OT-traject voor aanvraag SLB:
  - aanmeldingsformulier SLB
  - LVS
  - handelingsplannen 

  Invoer in OTR zie stappenplan SLB OTR.
 3. Dossier wordt op volledigheid gescreend.
 4. Leerling wordt op de wachtlijst geplaatst.
 5. SLB-er neemt contact op met IB-er wanneer de leerling aan de beurt is.

  Indien sprake van een SLB-traject:
 6. Leerling en ouders worden opgeroepen voor een intake op de SLB-locatie van de wijk
 7. Startonderzoek wordt afgenomen bij de leerling. Gegevens worden gedeeld met ouders en IB. Handelingsplan wordt opgesteld.
 8. Periode 1 gaat van start; de leerling krijgt acht weken lang twee keer per week 45 minuten per keer ondersteuning van de SLB-er.
 9. Tussenevaluatie wordt afgenomen bij de leerling. Gegevens worden gedeeld met ouders IB en leerkracht
 10. Leerlingenrapport wordt opgemaakt en besproken met de leerling en ouders.
 11. Verslag tussenevaluatie wordt met leerkracht en IB besproken en gedeeld met ouders.
 12. Periode 2 gaat van start; de leerling krijgt 10-12 weken één keer per week 45 minuten per keer ondersteuning van de SLB-er. In deze periode ontvangt de leerling huiswerk mee.
 13. Eindevaluatie wordt afgenomen bij de leerling. Gegevens worden gedeeld met ouders, IB en leerkracht.
 14. Leerlingenrapport 2 wordt opgemaakt en besproken met de leerling en ouders.
 15. Verslag eindevaluatie wordt met leerkracht en IB besproken en gedeeld met ouders.
 16. Eventuele afspraken worden gemaakt op gebied van doorverwijzing richting poortwachter en nazorg geboden door de SLB-er voor maximaal vijf momenten.