Main content

Terugplaatsingsbeleid

Welk terugplaatsingsbeleid hanteren de S(B)O scholen in ons samenwerkingsverband?

Een TLV wordt afgegeven tot de leerling 12/13 jaar is (einde basisschoolperiode).

Na plaatsing bekijkt het S(B)O ieder jaar, op basis van de ontwikkeling van de leerling, of terugplaatsing naar een minder intensieve vorm van onderwijs mogelijk is.
Dit gebeurt op basis van het ontwikkelingsperspectief (OPP) en aanvullende indicatoren in samenspraak met ouders.

Download hier het terugplaatsingsbeleid van:

Ericaschool, school voor (V)SO

SBO De Parasol

SBO Kameleon

MDO De Poldervaart