Main content

Thuiszitters

Informatie over thuiszitters

Klik hier voor de informatie.

Klik hier voor het stroomschema zorgplicht thuiszitters
 

Verzuimkaart  -  Wat te doen bij verzuim? Overzicht van alle stappen.

Meldingskaart verzuim - de regels rondom ongeoorloofd verzuim melden

Is er sprake van afwijking van het jaarlijks minimum urenaantal?
Bekijk hier het Stroomschema primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs.