Main content

Voorschoolse Educatie (VVE)

op peuterspeelzalen en kinderdagopvang

We streven in onze regio naar een goede overdracht van leerlingen vanuit de voorschoolse voorziening naar de basisschool.

Een soepele overgang betekent concreet dat we leerlingen van voorschoolse voorzieningen zoals peuterspeelzalen en (medisch) kinderdagverblijven begeleiden naar een passende basisschool. Leidsters en onderbouwleerkrachten wisselen de juiste informatie uit en staan in nauw contact met elkaar. Met de betrokken partners formuleren we doelen voor de gewenste samenwerking, inhoudelijke afstemming en het realiseren van een doorgaande ontwikkeling. Samen willen we extra ondersteuning bieden aan de leerlingen die dat nodig hebben. Een leerling kan bijvoorbeeld als 3,5-jarige al aangemeld worden voor bespreking in het ondersteuningsteam van de basisschool. Zo kan er tijdig een plan van aanpak opgesteld worden en kunnen we zorgen voor een goede ‘intake’ op een passende basisschool.