Main content

De weg van het kind

Vrijwel ieder kind maakt in zijn of haar ontwikkeling weleens iets mee waardoor het even wat minder gaat op school. Dat kan ervoor zorgen dat het kind, om wat voor reden dan ook, niet tot leren komt. De weg van ieder kind is weer anders. Meestal komt alles na verloop van tijd vanzelf weer goed. Soms niet, dan is er een extra steuntje in de rug nodig. 

De weg van het kind

De school kijkt in dat geval samen met de leerling en zijn ouders/verzorgers wat nodig is om weer verder te kunnen.

  • Heeft de leerling misschien heel gerichte ondersteuning nodig?
  • ​Of wilt u als ouder, of leerkracht gewoon weten wat de mogelijkheden zijn. 

Via het linkermenu vindt u informatie over de vormen van ondersteuning en de werkwijze die de scholen met elkaar afgesproken hebben.