Main content

Over het samenwerkingsverband

Over onderwijs dat past!

Het Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis - Onderwijs dat past is een samenwerkingsverband van meer dan 55 scholen in de regio. Het doel dat wij nastreven is: ‘Ieder kind passend onderwijs aanbieden, als het even kan op de reguliere school in de buurt’. 

Onze organisatie

Samen met de scholen zorgen we  voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, gericht op een ononderbroken leerlijn voor ieder kind. Ons uitgangspunt is de ondersteuningsbehoefte van het kind en van de leerkracht en de directe betrokkenheid van de ouders.

Het samenwerkingsverband wordt gedragen door de in de regio vertegenwoordigde schoolbesturen van alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Zij vormen de deelnemersraad van de organisatie. Tegelijk staat het samenwerkingsverband los van de individuele school of diens bestuur om zo haar onafhankelijke rol te vervullen.

Strategische doelen

  • We zorgen er samen met de professionals in het veld voor dat alle leerlingen die aan onze scholen zijn toevertrouwd de juiste ondersteuning krijgen.
  • We leveren onze maximale bijdrage zodat scholen optimaal in staat zijn aan al deze leerlingen goed onderwijs en goede zorg te bieden.
  • We zorgen ervoor dat alle medewerkers op de scholen de ondersteuning en professionalisering krijgen die ze willen of die nodig is en kunnen hierin een gedeelde financiële bijdrage leveren.
  • We besteden maximale tijd, inzet en middelen aan het vergroten van het vakmanschap van onze eigen medewerkers en de medewerkers op de scholen.
  • We zoeken naar en bemiddelen in een structurele oplossing voor de wachtlijstproblematiek.