Main content

Ondersteuningsplan

het ondersteuningsplan voor de periode 2023 - 2027 is klaar!

Het ondersteuningsplan voor de periode 2023 - 2027 is klaar en is door alle raden akkoord bevonden.
Het visiestuk IEDER KIND HEEFT HET  RECHT ERBIJ TE HOREN is ook voor het ondersteuningsplan 2023-2027 het startpunt. Vanuit onze visie kijken we steeds wat nodig is om deze visie te verwezenlijken. Beleid wordt uitgevoerd, geëvalueerd en doorontwikkeld.

 

 klik hier voor het hele ondersteuningsplan!

Onderdelen  waar in het plan naar verwezen wordt zijn:

Doelenboom

Visiestuk