Main content

VACATURES

Leden gezocht voor de ouder- en leerkrachtengeleding van de Ondersteuningsplanraad (OPR)

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het Samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’ van het primair onderwijs in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De hoofdtaak van de OPR is het meedenken, meebeslissen en uiteindelijk goedkeuren van het ondersteuningsplan voor passend onderwijs in de regio.

Vergadermomenten: 6 per schooljaar

Tijdsinvestering: +/- 40 uur per schooljaar

Vergoeding: Ouders krijgen een vergadervergoeding

Ben je geïnteresseerd geraakt? Lees hier dan de volledige vacaturetekst!