Main content

Met scholen

In de wijk

We zien passend onderwijs als een verandering van de kijk op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen denken steeds vaker in mogelijkheden voor leerlingen die iets anders nodig hebben dan het standaard aanbod.

De vragen die wij ons stellen zijn: Hoe kunnen we maatwerk leveren in ons samenwerkingsverband? Hoe doen we dit zo preventief mogelijk, dus voordat er sprake is van een ‘probleem’. Hoe brengen we deze leerling tot leren? Hoe doen we dit zo veel mogelijk op de school dichtbij huis? Hoe zorgen we voor de beste expertise op onze scholen?

Dit doen we door het organiseren van netwerkbijeenkomsten met intern begeleiders, directeuren en leerkrachten. Hier worden inhoudelijke thema’s en ontwikkelingen besproken. De verwachting is dat dit in de toekomst vooral op wijkniveau zal gaan plaatsvinden.
De directeur-bestuurder sluit aan bij directeurenberaden van de besturen en vergadert vier maal per jaar met de deelnemersraad.