Main content

Netwerkbijeenkomsten

inspireren en informatie delen

Per jaar organiseren we een aantal bijeenkomsten voor alle aangesloten scholen in ons samenwerkingsverband. Soms ook met onze contacten uit het veld, zoals de gezinsspecialisten waarmee we nauw samenwerken in de ondersteuningsteams op de scholen. Het doel van deze netwerkbijeenkomsten is het uitwisselen van kennis en informatie. 

De data van de bijeenkomsten worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt, wanneer mogelijk ook eerder, om het voor zoveel mogelijk mensen haalbaar te maken om deel te nemen.

De afgelopen jaren zijn er ook een aantal studiedagen georganiseerd samen met enkele besturen zoals Opvang & Onderwijs schetsen en Samen durven delen doen.  

Op 20-02-2020 heeft er een grote studiedag plaatsgevonden. Er sluiten steeds meer besturen aan waardoor we steeds meer in verbinding komen met elkaar! Voor een terugblik op 20-02-2020!