Main content

Ernstige dyslexie (ED)

Route naar vergoede ernstige dyslexiezorg

Per 1 januari 2022 is het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 ingegaan.
Het protocol vormt de leidraad voor diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie vanuit de Jeugdwet.
De implementatie van het nieuwe protocol heeft enkele consequenties voor de doorverwijzing naar de vergoede dyslexiezorg.

De eerste en grootste verandering is dat er voortaan gesproken zal worden over Ernstige Dyslexie (ED), in plaats van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Recente onderzoeken laten namelijk zien dat dyslexie kan voorkomen met andere ontwikkelingsstoornissen, zich dan ernstiger manifesteert én dat gespecialiseerde dyslexiebehandeling ook bij deze doelgroep effectief kan zijn. In de doorverwijzing en diagnostiek is de aanwezigheid van een andere ontwikkelingsstoornis alleen, geen reden meer om niet voor de vergoede dyslexiezorg in aanmerking te komen. Bij mogelijke comorbiditeit gaat de zorgverlener na of een dyslexiebehandeling, gezien de complexiteit van de problematiek, de meest passende en effectieve aanpak is. Het kan dus zijn dat de zorgverlener bepaalt dat een andere zorgroute voor een kind de voorkeur heeft.

De tweede verandering is dat de leerling altijd 3 E-scores (of V-min) bij lezen moet hebben (spelling telt niet meer mee).
Het nieuwe protocol is omgezet naar het Stappenplan ED

Het Stappenplan ED geeft de complete route op volgorde beknopt weer en verwijst waar nodig door naar specifieke informatie. In het Stappenplan ED is ook opgenomen wanneer SLB eventueel om de hoek komt kijken. Het Stappenplan SLB is als apart document uitgewerkt om het overzichtelijk te houden.

Dyslexie nazorgprotocol

Het dyslexie nazorgprotocol is een handreiking voor leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders en leesspecialisten in het onderwijs. Het doel van het protocol is om leerlingen met vastgestelde ED zo goed mogelijk te ondersteunen op het gebied van lezen en/of spelling tijdens en nadat de behandeling/begeleiding door gespecialiseerde instanties  is gestopt. Ook leerlingen met dyslexie welke niet aan alle criteria voor ED voldoen, kunnen baat hebben bij deze aanpassingen in het onderwijs.