Main content

Privacy

Samenwerkingsverband Onderwijs dat Past neemt privacy serieus. In de privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Privacybeleid

Samenwerkingsverband Onderwijs dat Past verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement.

PRIVACY CONVENANT SAMENWERKING ONDERWIJS – GEMEENTEN – JEUGDHULP  - voor uitgebreide informatie over het convenant en bijbehorende formulieren verwijzen wij naar de site van SWV Nieuwe Waterweg Noord.

Lees verder in onze privacyverklaring\

Voor vragen over onze privacyverklaring of het privacy convenant kan er contact worden opgenomen met Geert Jan Vonk,

te bereiken via mail (gjvonk@onderwijsdatpast.info) of via telefoon (06-12973455).