Main content

Werkwijze

Iedere school heeft een eigen contactpersoon van het samenwerkingsverband, die we  SWV’er noemen. De SWV’er helpt de school om ervoor te zorgen dat leerlingen de juiste en tijdige zorg krijgen. De SWV’er  heeft, afhankelijk van de aard van de ondersteuning of de specifieke casus, persoonlijk contact met de directeur, de IB’er en de leerkracht.  De SWV'ers passen zoveel mogelijk de handelingsgericht werkwijze(HGW) toe. De ondersteuning kan zich richten op individuele leerlingen, maar ook op de IB’er, de leerkracht(en) of op het systeem van de leerlingenzorg.

De SWV 'er heeft zitting in het VOT en het Ondersteuningsteam (OT) van de school.

Per januari 2022 is er een fase gestart waarin we overgaan tot wijkgericht werken.
Per wijk zijn er 2 SWV’ers die de scholen in de wijk en het proces om tot wijkgericht werken te komen, ondersteunen.
Meer informatie over de overgang naar wijkgericht werken is te vinden in dit document (Doelenboom Wijkgericht werken). De rol van de SWV'er zal zich ontwikkelen naar de rol van procesbegeleider.

Kwaliteitszorgstructuur

Hoe de kwaliteitszorgstructuur is opgebouwd is te lezen in deze bijlage.

Aanmeldprocedure

Voor aanmelding van kinderen die niet op één van de basisscholen in ons samenwerkingsverband zitten, maar bijvoorbeeld op een school voor speciaal (basis) onderwijs buiten ons samenwerkingsverband en voor kinderen die op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of kinderbehandelcentra zitten en de verwachting is dat een reguliere basisschool niet aan de ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen, volgen we de volgende procedure.